Languages

BMW (FIZ), Mnichov

BMW FIZ, Mnichov

Stavitel:

BMW AG München

Architekt:

Henn Architekten, München

Rok výstavby:

1999

Zadavatel stavby:

BMW AG München

“Inovativní fasády inspirují vývojáře i inženýry”

Dům v domě – projekt domu v Centru výzkumu a vývoje BMW v Mnichově představuje architektonické prostředky plánování a proces vývoje produktů na principu “vestavěných komunikací”. Čtyři projekční patra obklopená čtyřmi kvadranty tvoří spolu jeden celek. Horní patro je pak navrženo jako galerie. Točité schodiště spojuje dvě části. Modulární konstrukce ukrývá individualitu.

 

Výkony:

7,000 m² dvoupodlažních fasádních prvků s elektricky ovládanými posuvnými lištami do výšky asi 10 m
3000 m² dvouplášťová spojovací fasáda