Languages

Technická univerzita Mnichov (TUM)

TU, Mnichov

Stavitel:

Hochtief Construction AG, München

Architekt:

Bachmann, Marx, Brechensbauer und Partner, München

Rok výstavby:

2002

Zadavatel stavby:

Hochtief Construction AG, München

Nejmodernější pracovní místa pro zaměstnance a studenty

Budova Fakulty matematiky a informatiky se skládá ze 13 hrázděných budov, které jsou uspořádány hřebenově proti sobě a spojené skleněnou halou. Kulaté sály integrované do nádvoří nebo jako solitérní stavby, stejně jako volně stojící knihovny utvářejí homogenní celek. Velkorysé okenní pásy a parapetní desky vyrobené z hliníkových profilových plechů zdůrazňují horizontální členění fasád. Vysoce reflexní vnější plášť z nerezové oceli knihovnických a přednáškových sálů dává celému souboru budov elegantní a živý vzhled.

 

Výkony:

Okenní a fasádní prvky ze skla a hliníku, hliníkové a nerezové fasády

O projektu // Ke stažení (PDF-Datei, ca. 315 KB)