Social
XING
dobler metallbau gmbh
Languages

Technika

Společně domluvit cíle – společně je dosáhnout…

TechnikJiž desetiletí probíhající vývoj vlastních systémů je základem vynikajících znalostí a zkušeností našich inženýrů a techniků, kteří jsou neustále konfrontováni s novými technickými výzvami.

V Deggendorfu byla vyvinuta kování s jedinečnými funkcemi, na které jsme hrdí.  Architekty vyžadované velké rozměry elementů a s tím spojená mimořádně těžká dveřní křídla nebyla bez tohoto kování dříve realizovatelná. Vlastní patenty ukazují na inovativní sílu a schopnosti firmy Dobler Metallbau.

Naše projektové týmy vypracují vhodná technická řešení v nejkratším možném čase – v následujících fázích:
– Vývoj a definice systému (Design Stage 1):  stanovení základních detailů, studie proveditelnosti, předběžný statický návrh,
stavebně fyzikální přezkoušení prostupu tepla a zvuku, definování klíčových materiálů.
– Uvolnění a schvalovací dokumentace (Design Stage 2):  pohledy, řezy a detaily pro přezkoušení a uvolnění od architekta a zákazníka, kontrola statiky, výpočty stavební fyziky , programy pro přezkoušení fasád
– Výrobní a montážní dokumentace (Design Stage 3): využití všech potřebných získaných informací k  vypracování výrobní a montážní dokumentace – pro jednotlivé díly, výrobu elementů , montážní výkresy, kusovníky až po přípravu výroby.